Vad är en ”deal-breaker” för mig?

Det finns ett populärt uttryck som heter ”deal-breaker”, som hänvisar till en speciell avsaknad av funktion eller kvalité som gör att man inte längre vill ha en produkt eller tjänst. Det som kännetecknar en ”deal-breaker” är högst personligt och kan vara allt från en jättesak till den minsta detaljen du kan tänka dig. I mitt fall så är det väldigt små detaljer som oftast får en produkt på fall. När det gäller smartphones så råkar jag ständigt ut för saker som gör att jag tappar tålamodet och egentligen hoppet om en produkt, vilket i sin tur medför att jag snart byter bort eller säljer telefonen i fråga.

Läs mer